Stå upp för de tysta... Nu börjar skolan och mobbningen igen

Nu börjar magen värka på många barn runt om i Sverige och i andra länder. 
Huvudvärken kommer som ett brev i inboxen. 
Man är rädd av plågoandarna är ute på skolgården och väntar.
Man är rädd att gå förbi en klunga med andra elever. 
 
M O B B N I N G
 
Ett ord som får människor att få en klump i magen och en känsla i halsen. 
 
Varje barn och ungdom som blir mobbad lever med detta för resten av sitt liv. Det är en skadad själ som bär sina sår. 
 
Mobbning är ett vidrigt handlande från övriga deltagare. 
 
På min arbetsplats så jobbar vi enligt ett program som heter Olweus. Ett program som ger oss redskap att ta tag i problemet med en gång. 
Sen vet vi alla att mobbningen INTE är synlig på en gång!!!!! Mobbning är ett helvete på jorden för den elev som utsätts. 
 
Jag har lånat texten från min arbetsplats. Det är en definition om VAD mobbning är: 
 

Definition mobbning

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera andra personer. (Olweus 1986, 1992)
 
Fenomenet mobbning kännetecknas av följande tre villkor:
1. Det rör sig om aggressivt/negativt beteende
2. Det upprepas och pågår över en viss tid
3. Det förekommer i en mellanmänsklig relation som präglas av obalans i styrke- eller maktförhållandet 
 
Dessutom inträffar mobbning utan någon uppenbar provokation från den mobbades sida.
 
Men alla kränkningar som pågår där i mellan ÄR också viktiga att INTE tillåta! Att vara vuxen i närheten av alla barn/ungdomar är vår skyldighet och vårt ansvar. Vi MÅSTE se dem, vi MÅSTE höra dem, vi MÅSTE lyssna och vara närvarande. 
 
 
 
 
Stå UPP för de tysta! 
Nu börjar deras helvete igen.... Och om vi inte står upp för dem... Hur ska de då orka stå upp för sig själv? 
De är allas vårt ansvar! 
Och fundera på HUR du skulle reagera om det var ditt barn som mobbade, eller mobbades? 

Kommentera här: